Grčka apartmani Nei Pori Letovanje 2017 vila EL GREKO B

Letovanje Nei Pori 2017 – vila EL GREKO B

aranžman 12 noćenja

EL GREKO B NEI PORI 2017
U frontalnom delu objekta „El Greko“, okrenutom prema ulici i označenom sa „B“, svih 10 studia su na drugom i trećem spratu. Oprema i inventar su identični kao i u „A“ delu, uključujući TV i klima uređaje a razlika je samo u natkrivenim terasama koje su ovde većinom sa širim pogledom, nešto su uže ali i duže. Postoji besplatno WiFi mesto. U prizemlju, na uličnoj strani, pre podne je otvoren kafić a uveče se, u restoranu, može konzumirati roštilj, pasta ili pica. Supermarket je na 100 a plaža na 200 metara hoda. Parkiranje je ispred kuće.
Više o ponudi domaćina EL GREKA pogledati na www.elgreconeipori.gr
1/2 studio: dva standardna ležaja
1/3 studio: široki (140 cm) i standardni ili tri stan­dardna ležaja
1/4 studio: dva standardna ležaja i jedan široki ili dva široka ležaja

za uvećani prikaz klikom na cenovnik ispod

POPUSTI NA CENE SMEŠTAJA ZA RANE UPLATE U CELOSTI:

* pre 28. februara 2017.: 10%
* pre 31. marta 2017.: 7%
* pre 30. aprila 2017.: 5%

POSEBAN For You popust POPUST 5% za online upit i uplatu u celosti

spojiv sa popustom za rane uplate

kako bi ostvarili popust popunite formu u nastavku.. akcija vazi do 15.02.2017

NAČINI PLAĆANJA I POPUSTI .

NAČINI PLAĆANJA
Plaćanje se vrši u dinarima, po zvaničnom prodajnom kursu Bance Intesa; gotovinom, platnim karticama, čekovima građana ili na tekući račun agencije . Prilikom sklapanja Ugovora, korisnik se opredeljuje za jedan od sledećih načina:

1. UPLATA U CELOSTI PRE POLASKA:
– Akontacija 30% od vrednosti SMEŠTAJA prilikom prijave – sklapanja Ugovora.
– Ostatak za cenu smeštaja i doplatu za autobuski prevoz (ukoliko je ugovoren) – plaća se dinamikom i iznosima po želji korisnika ali tako da je celokupna uplata izvršena najkasnije 14 dana pre početka korišćenja aranžmana.

ZA UPLATU SMEŠTAJA ODJEDNOM(rane uplate):
Ovaj popust važi za uplatu smeštaja u celosti a prilikom prijave, i to isključivo u ” za online” rezervacije sa www.foryou.rs.rs
Moguć je i „popust na popust” odnosno For You POPUST 5% ZA CELOKUPNU UPLATU SMEŠTAJA U MOMENTU PRIJAVE moguće je sabrati sa POPUSTIMA NA CENE SMEŠTAJA ZA RANE UPLATE U CELOSTI.
Autobuski prevoz nije podložan ovom popustu. Ukoliko je isti ugovoren, treba ga platiti najkasnije 15 dana pred put

2. UPLATA NA RATE – ČEKOVI GRAĐANA, BEZ KAMATE:
– Akontacija 30% od vrednosti SMEŠTAJA prilikom prijave – sklapanja Ugovora.
– Ostatak za cenu smeštaja i doplatu za autobuski prevoz (ukoliko je ugovoren) – plaća se u jednakim mesečnim ratama, počev od meseca koji sledi onom u kome je uplaćena akontacija.
– Rate dospevaju svakog 15.tog u mesecu a poslednja 15.11.2017. Pre termina letovanja mesečne rate se uplaćuju unapred a za mesece nakon završetka aranžmana deponuju se čekovi, minimum 14 dana pre polaska. Kamate nema.

3. UPLATA NA RATE – ADMINISTRATIVNA ZABRANA, BEZ KAMATE:
– Akontacija 30% od vrednosti SMEŠTAJA prilikom prijave – sklapanja Ugovora.
– Ostatak za cenu smeštaja i doplatu za autobuski prevoz (ukoliko je ugovoren) – plaća se u jednakim mesečnim ratama, počev od meseca koji sledi onom u kome je uplaćena akontacija i odobrena Administrativna zabrana (koju je korisnik prethodno dobio od Organizatora i jedan overen primerak Rešenja odmah vratio).
– Rate dospevaju mesečno ili polumesečno, u zavisnosti od načina kako pravno lice isplaćuje zaradu a poslednja dospeva 15.11.2017. Kamate nema.
– Organizator zadržava pravo na selekciju pravnih lica čija rešenja o zabrani prihvata.

4. UPLATA NA RATE PREKO FONDA SOLIDARNOSTI
Zaposleni u preduzećima koje su članice Fonda Solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada plaćaju na 12 mesečnih rata, bez kamate.
Uslov je da se prilikom prijave – sklapanja Ugovora, umesto uplate akontacije, od Organizatora prethodno dobijen formular overi u sindikalnoj organizaciji preduzeća, verifikuje u Fondu solidarnosti i dostavi Organizatoru.

POPUSTI ZA DECU :
– Pod uslovom da nema vlastiti ležaj, u svakoj smeštajnoj jedinici i u svim smenama, jedno dete do 12 godina boravi besplatno.
– Svako dete do 12 godina ima popust 50% na autobuskom prevozu.

Bus Prevoz

NAPOMENE I INFORMACIJE

KATEGORIZACIJA SMEŠTAJNIH USLUGA, prema Opštim uslovima putovanja, podrazumeva standardne usluge prosečnog kvaliteta,uobičajene i specifične za određene destinacije i objekte. Cene zavise od međusobnih odnosa lokacije u odnosu na plažu, veličine smeštajnih jedinica, opšteg kvaliteta izgradnje i opremljenosti kao i dužine eksploatacije objekta.

Ukoliko nije drugačije posebno ugovoreno, korisnik usluga će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu a izabranu smeštajnu jedinicu jednake cenovne definisanosti, opisanu u ovom programu, bez obzira na spratnost, orijentisanost i druge karakteristike ili na osobenosti putnika. Organizator posebno ne naplaćuje studio ili apartman koji, na primer, ima pogled prema moru ili je na prvom a ne na trećem spratu. Posebno su, međutim, označene i cenovno niže definisane smeštajne jedinice koje nemaju sve karakteristike iste kao većina drugih u objektu (veličina kupatila ili pogled sa terase, na primer).

APARTMAN ili STUDIO (garsonjera) je smeštajna jedinica namenjena boravku u letnjem periodu, registrovana i standardizovana od strane grčke Nacionalne turističke asocijacije EOT. Za razliku od apartmana, u studiu kuhinja NIJE posebna prostorija nego je, uobičajeno, smeštena u vizuelno izdvojenoj, sobnoj niši. Sve smeštajne jedinice u svom sastavu imaju dakle jednu ili dve spavaće sobe, kuhinju odnosno kuhinjsku nišu, kupatilo i najmanje jednu terasu odnosno balkon.

Organizator nije mogao imati uticaja na konfiguraciju kreveta. Dužina im je po pravilu 190 cm (ponegde 200 cm a vrlo retko 180 cm). Standardni ležaj (uvek namenjen jednoj odrasloj osobi) širok je 90 cm (ponegde 80cm a vrlo retko 70 cm). Za široki ili „dupli“ ležaj (uvek namenjen dvema odraslim osobama) standardi variraju; od 120 do 200 cm širine ali je to najčešće 140cm. Jednom navedena širina u cm podrazumeva istu dimenziju za široke ležaje u svim smeštajnim jedinicama tog objekta.

NAJAM apartmana ili studia započinje najranije u 15h00 prvog dana a završava najkasnije u 10h30 poslednjeg, jedanaestog odnosno trinaestog dana smene boravka. U toku boravka, gosti sami iznose smeće i održavaju čistoću a u obavezi su na domaćinski odnos prema inventaru i opremi kao i na poštovanje kućnog reda. Eventualne štete, prouzrokovane nepažnjom, treba prijaviti domaćinu ili predstavniku i iste nadoknaditi.

Cena uključuje troškove električne energije, tople i hladne vode, korišćenje opreme, inventara, komunalnu taksu i porez. Sastavni deo inventara je posteljina (promena – dostava čiste jednom u toku smene) ali ne i peškiri, sapuni, toalet papir, sredstva za održavanje čistoće ili pranje posuđa.

Pojedini standardi izgradnje i opremanja smeštajnog objekta I jedinica nisu adekvatni našim, na šta Organizator nije mogao imati uticaja. Površina prostora većine studia, na primer, uslovljava korićenje terase ili balkona u funkciji trpezarije. Kuhinje su, većinom, opremljene samo elementarnim inventarom za pripremanje, konzumiranje i čuvanje hrane sa time da je frižider, većinom, standardnih 140 litara a rešo najčešće sa dva grejna tela, bez rerne. Kupatila su uvek sa tušem (većinom sa ali ponegde i bez tuš kade), sa odvodnim cevima malih profila i ponekad skromnih dimenzija. Kapacitet istovremenog korišćenja tople vode, kada je primarno zagrevanje solarno, može biti limitiran pri oblačnom vremenu. U opisima pojedinih letovališta navedeno je da postoji mogućnost komunalnog problema sa pritiskom tekuće vode, najviše u punoj sezoni i u vremenskim periodima istovremene potrošnje iste, na čega vlasnici objekata i Organizator ne mogu uticati, čak ni pored ugrađenih posebnih rezervoara i hidrofora.

WiFi UREĐAJ, instaliran u smeštajnom objektu, podrazumeva WiFi spot (mesto) odnosno zonu u objektu gde je signal dostupan. Ovime Organizator ne obećava u ponudi niti garantuje WiFi signal u svakoj smeštajnoj jedinici. Napomena je i da u većini letovališta ne postoji infrastruktura koja obezbeđuje širokopojasni – brzi internet pa se, prilikom velike opterećenosti, može desiti da je protok usporen ili da je priključenje na internet povremeno nemoguće.

PREDSTAVNIK je angažovan u cilju kvalitetnog ispunjenja obaveza Organizatora, pružanja informacija i saveta vezanih za boravak i aktivnosti korisnika usluga. Sa gostima predstavnik komunicira preko info tabli, istaknutim na ulazima u smeštajne objekte, na kojima je objavljeno i vreme redovnog dežurstva ili na određenom mestu u letovalištu ili u samom objektu. Za hitne slučajeve predstavnik je danonoćno dostupan na mobilni telefon i obavezan je na asistenciju.

FAKULTATIVNE IZLETE organizuje lokalna agencija – partner „organizatora“ u zakupu kapaciteta, prema sopstvenim uslovima, standardima i cenama. Dajući informaciju na svojim info tablama ili preko predstavnika, „agencija posrednikmkao ni organizator“ nije odgovoran za fakultativne izlete a time ni ne garantuje da ponude drugih lokalnih agencija nisu povoljnije ili kvalitetnije.

Fotografije na ovoj web prezentaciji prikazuju izgled letovališta i objekata u sezonama 2007-2015, sa time da su, zbog raznovrsnih struktura smeštajnih jedinica, ilustracije enterijera izabrane nasumično i ne znače jednoobrazni izgled svake sobe, kuhinje, terase ili kupatila. U nemogućnosti da u opisima objekata detaljno navede sve karakteristike svih smeštajnih jedinica, Organizator predlaže da korisnici usluga pre prijave za izabrani studio ili apartman zatraže precizne informacije o istima.